Alkotások az Eszterhéj alatt – Módszertani inspirációk

Az Eszterhéj alatt készült alkotások szakmai inspirációja a budapesti Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely módszertana. Az Eszterhéj foglalkozások kiegészülnek a zenei, anyanyelvi és irodalmi nevelés eszközeivel. Hiszen ezek mind a művészeti nevelés fontos szegmensei, amelyek kéz a kézben járnak egymással. Minden esetben komplex tevékenységi formában gondolkodunk, amelyben súlyponti szerepet kap az alkotómunka.

A módszer

Az Eszterhéj műhelyében folyó munka alapját a budapesti Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely (röviden: GYIK Műhely) szakmai módszertana képezi. A módszer nemcsak  a gyermeki kreativitás kibontakozására és az esztétikai nevelésre ad lehetőséget, hanem komplex gondolkozásra tanít. Az alkotás folyamata egy problémafelvetéssel kezdődik, amelynek megoldása szabad asszociációkra ad lehetőséget. A gyerekek úgy fognak neki az adott probléma megoldásának (vagyis az alkotó munkának), hogy csak a leglényegesebb instrukciókat kapják meg tanáruktól. Az alkotás másik meghatározó eleme a felhasznált anyagok sokfélesége, szokatlansága. Fontos az életkoruknak megfelelő, személyes élményháttér, amely az elvonatkoztatás alapjául szolgál.

“Virágkoskert ” – A feladat inspirációja a GYIK Műhely Alkotás Élmény-tár c. kiadványa